Jan Kerr Eckbo

Jan Kerr EckboJan Kerr Eckbo (1945) er naturviter med en BSc og MSc fra Stanford Universitet, USA. Der arbeidet han også med sin doktorgrad innen materialfysikk, men stanset det akademiske sporet for å få en bredere tilnærming til sine omgivelser gjennom praktisk arbeid i næringslivet. Kerr Eckbo har bodd mer enn 12 år i USA og samarbeidet med forskningsinstitusjoner som SRI (Stanford Research Institute), Battelle og Nasa. I mer enn 30 år drev han en rådgivningsvirksomhet i Norge og arbeidet med internasjonal teknologi- og kompetanseutvikling. Han har alltid vært interessert i og opptatt av naturen og menneskenes plass, og natur- og samfunnsvitenskap har vært en viktig del av hans liv. Kerr Eckbo har også skrevet en rekke artikler om samfunnsutvikling, teknologi og naturforhold, og er forfatter av boken «En historie om livet«.