20. april 2019 - 00:00

 

07.00 Morgenmusikk
09.00 Profiler
10.00 Tekster med – (Reprise fra mandag)
11.00 Musikkpraten (Reprise fra mandag)
Aktuelle artister i studio med Tor Andersen
12.00 Formiddagsmusikk
13.00 John John og Rebekka
Et program for og om og med damer – om livslyst og hva som egentlig driver halvparten av befolkningen.
14.00 Variert musikk
15.00 Musikkpraten (Reprise fra tirsdag)
Aktuelle artister i studio med Tor Andersen
16.00 Vel blåst – (Reprise fra onsdag)
17.00 Tekster med – (Reprise fra tirsdag)
18.00 Klar for lørda´n – Ordentlig musikk  
22.00 Tekster med – (Reprise fra onsdag)
22.00 Musikkpraten
Reprise av fomiddagens sending
23.00 Balladetimen
24.00 Lytt på nytt – gamle radiohit`s du kanskje savner
01.00 Profiler
03.00 Tekster med…
04.00 Lytt på nytt – gamle radiohit`s du kanskje savner
05.00 Musikk mot en ny dagvariert musikk å våkne til