Blogg: Gjør vi oss selv og våre barn dysfunksjonelle?

Jan K Eckbo

Den elektroniske kommunikasjonsteknologien – internet – er en fantastisk oppfinnelse. Det er også datamaskinene, mobiltelefonene og programvarene som lar oss utfolde oss både privat og i arbeidssituasjoner. Denne teknologien og utstyret som anvender den, er blitt en integrert del av våre liv – og våre samfunn ville ikke fungere uten dem. De har også medført enorme forbedringer i hvorledes vi utfører arbeidsoppgaver og kommuniserer med hverandre. Alt skjer raskere og mer effektivt, og vi kan være i kontakt med mennesker og innhente informasjon fra alle steder på kloden – med lysets hastighet.
Men for oss som privatpersoner har det hele fått en utvikling som minner om hva som skjer når en flokk unger slippes inn i en godteributikk med selvbetjening uten kontroll: de fråtser seg syke. Og hvis ingen stopper dem, risikerer noen å spise seg i hjel. Hvis det skjedde, ville vi skylde på betjeningen – de voksne – for de skulle ha grepet inn og stanset galskapen.
Vår bruk av sosiale medier har nådd et omfang og fått en karakter som er nær beslektet med spillegalskap. Vi har latt oss bli «hekta» fordi vi har kastet selvkontroll og begrensningenes fornuft over bord. Og vi fråtser i teknologiens muligheter og løper omkring med propper i ørene, maskiner i hendene og skjermbilder foran øynene, mens blikket er fjernt og tankene helt andre steder enn der vi er fysisk. «Multitasking» kalles det, og vi tror det er flott. Men det er en besettelse – og det synes på oss.
Vi er sammen med andre – familie, venner og bekjente – i hjemmet eller på tur, på kafè eller restaurant, i bilen, på toget eller i bussen, ja hvor som helst, men vi er slett ikke sammen med dem. Våre tanker, ideer og meninger deles slett ikke – for vi er ikke lenger sammen med vår familie, våre venner og bekjente. Vi er sammen med maskinene og utstyret vårt – og vi innretter våre liv etter disse og tilpasser oss selv, slik at vi hele tiden er tilgjengelig og «online». Og informasjonen vi mottar og formidler, er av typen vi finner i tabloider, «snakkebobler» i tegneserier eller på etiketter og i kjappe reklamebudskap. Det hele er overfladisk og uten refleksjoner, innholdsløst og uten dybde – som vannpytter på fortauet. Men vi ser det ikke, for alle gjør det samme – og alle tror det er både dybde og viktige refleksjoner i informasjonen vi omgir oss med og er blitt en del av. Vi tror det, for vi vet ikke lenger hva refleksjoner og dybde egentlig er.
Lever vi på overflaten, blir vi som overflaten – overfladiske og grunne.
Det preger oss også på andre måter.
Vi mister evnen til å føre lengre samtaler om samme tema – og fremlegge begrunnete og reflekterte synspunkter. Og vi snakker i en-stavelsesord og skriver tre-ords setninger med amputert bokstavbruk – som om vi sender SMS-meldinger.
Vi mister vår håndskrift og vi mister vår evne til å omgå mennesker og være når dem – i dybden. I sinn og sjel.
De unge driver denne utviklingen. De vet ikke bedre. Men de voksne, foreldrene, er også med – i høyt tempo. De burde visst bedre, men gjør det ikke. Også de er blitt hekta. Dermed har de abdisert sin foreldrerolle: de griper ikke inn og stanser galskapen. Alle er i ferd med å bli sosialt dysfunksjonelle – på datamaskinenes premisser!

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.

Blogg: Gjør vi oss dummere enn vi er? Våre synspunkter treffer oss i bakhodet – tar vi ansvaret?

Jan K Eckbo

De fleste av oss har fått med oss de mange kontroversielle, rasistiske og diskriminerende uttalelsene som Donald Trump har kommet med i løpet av valgkampen for å bli USAs neste president. Og han er, med rette, blitt kraftig kritisert for disse av de fleste som ikke stemmer på ham. Kritikken har vært særlig sterk fra den liberale delen av samfunnet – den som gjerne omtales som «venstresiden».
I to generasjoner – siden det sosiale opprøret på 1960-tallet – er vårt samfunn og vårt samfunns institusjoner blitt formet av samfunnets venstreside. Og stort sett alle toneangivende personer innen kunst og kultur, innen media og utdannelse, og inne kirken og politikken, har støttet venstresidens katekisme om personlig frigjøring og selvrealisering. Denne katekismen var særlig rettet mot seksuell frigjøring og en slags radikal, personlig uavhengighet som til og med lar deg velge om du er gutt eller pike og om du vil gifte deg med en av samme eller motsatt kjønn. Vi er blitt opplærte til ikke å være fordomsfulle, men være åpne for alt – for alle synspunkter og alle former for livsførsel er like god. Alt er relativt, og ingenting er riktig eller galt – det hele avhenger av eget ståsted og eget utgangspunkt. Og ingen kan kreve å være modell for andre.
Alt dette passer godt inn i budskapet fra og meningene til Donald Trump som benytter seg til fulle av denne «relativitetsholdningen». Han etterlever venstresidens katekisme klarere enn de fleste – både i oppførsel, meninger og uttalelser. For hans mange rasistiske, diskriminerende og ofte groteske synspunkter er jo nettopp det: en markering av at alt er relativt, alt er like bra og alle har rett til å leve og tenke som de vil.
Ingenting er rett eller galt.
Mange ser på «Trump- bølgen» som ikke bare har skylt over USA, men også Europa, som det siste stadium i en fordummende prosess som har preget våre samfunn de siste 40-50 årene. Denne prosessen har medført at samfunn kastet stort sett alle nedarvete verdier ut av vinduet, alle er blitt oppmuntret til å realisere seg selv og den eldre generasjonen har sluttet å være veiledere for den yngre. De eldre er i stedet blitt opptatte av å være mest mulig lik de unge – og la de unge bli samfunnets nye veivisere.
I kjølvannet av denne utviklingen har vi får en voldsom fragmentering av samfunnet. Felles normer og samfunnsverdier som tidligere samlet oss og ga oss mening og retning i livet, er nå erstattet av en voldsom selvsentrering – en «meg, mitt og mine»-holdning som avler egoisme, grådighet og begjær. Og samfunnsgrupper i alle avskygninger, fra ytterste venstre til ytterste høyre, har grepet mulighetene til å dyrke seg selv og sitt. Dette har igjen – ikke uventet – avlet intoleranse og rasisme, undertrykkelse, hat og vold. Som igjen gir splittelse og konflikter.
Det bemerkelsesverdige er at det er venstresiden som har gått hardest ut og kritisert Trumps synspunkter og holdninger – han som har fulgt deres katekisme til fulle og vist hva den innebærer!
Forsto ikke venstresiden hva deres eget budskap innebar, og hva som ville skje hvis budskapet ble fulgte? Slik Trump har gjort. Når skal den ta ansvaret?

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.

Blogg: Da den yngre generasjonen overtok lederrollen og viste den eldre veien til en selvsentrert tilværelse

Jan K Eckbo

Den vestlige kulturrevolusjonen på 1960-tallet («Hippie-revolusjonen») forandret våre samfunn radikalt. Nedarvete verdier, regler og normer for hvorledes gode samfunn skulle formes, ble kastet ut av vinduet og stort sett alle rettet blikket mot seg selv. Og siden er de fleste av oss blitt stadig mer selvsentrerte – opptatte av «meg, mitt og mine».
Nå har unge mennesker alltid protestert mot de eldre – og selv Platon klaget over «den håpløse ungdommen» for 2300 år siden – men etter noen år i opposisjon, fant de unge tilbake til de samfunnets grunnleggende, tradisjonelle verdier og videreførte disse.
Men altså ikke etter samfunnsrevolusjonen i 1966-67, – da var det de eldre som valgte å følge de unge. Og noen år senere – på fra 1970-tallet og utover – begynte stort sett alle å «realisere seg selv». Eller snarere, de trodde de gjorde det da livet ble dreiet for å realisere alle sine lyster og behov. Hele vår kultur ble forandret fra å være indreorientert til å bli ytreorientert.
Stanford Research International og mange andre har gjennomført omfattende studier som beskriver hva som skjedde
Den indreorienterte kulturen, som preget storparten av befolkningen, var preget av ønske om å realisere oppgaver og mål som i stor grad var nedarvete. De ble indre drivkrefter som styrte livet – i stor grad uavhengig av hva andre mente. Individuell selvstendighet var typisk, og plikten til å ta ansvar og bidra til fellesskapet var stor. Likeledes ønske om å utforske, lære og forstå.
Så snudde det rundt, slik at omtrent to tredjedeler av oss ble ytreorienterte i løpet av en tiårsperiode. Vi ble ikke bare selvsentrerte og primært opptatte av egen lykke og egne behov, men vi ble også stadig mer opptatte av hva andre mente om oss. Vi ble avhengige av tilbakemeldinger fra våre omgivelser – fra gruppen vi til enhver tid valgte å omgås. Som om vi levde i en verden full av speil. Og disse tilbakemeldingene styrte våre behov og vår lykkefølelse, for målet var å alltid få gode tilbakemeldinger. Det viste at vi passet inn, at vi var en del av «gjengen».
Det ble ikke lenger noen fast retning i livet eller noen faste verdier som ble lagt til grunn for vår livsførsel. Alt dreiet seg om våre omgivelser og tilbakemeldingene vi fikk. Og når disse forandret seg, noe de stadig gjorde, så forandret også vi oss.
Den yngre generasjonen var særlig god til å dyrke sitt ego og være opptatt av seg og sitt – slik den alltid har vært. Men den fortsatte med dette da den ble eldre – og ble fulgte ikke bare av de enda eldre som oppga sine nedarvete verdier, men også av de yngre som hadde tillit til sine foreldre og fulgte dem. Derved ble utviklingen selvforsterkende – alltid drevet frem av de yngre som i begynnelsen fulgte fotsporene til de eldre, men ble raskt bedre og overtok snart lederrollen selv.
Der var ingen korreksjoner underveis. For de eldre som tidligere korrigerte og overførte tradisjonelle verdier, var nå mest opptatte av å passe inn blant de unge – og selv bli oppfattet som ung og moderne.
Og slik er de fleste av oss i dag.
Vi er blitt et samfunn hvor valpene viser flokken veien inn i fremtiden – og tror de vet hva visdom er.

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.

Blogg: Er du blant dem som alltid skal ha informasjon om kroppen din?

Jan K Eckbo

Bærbart utstyr for å måle og overvåke puls og andre kroppsfunksjoner er blitt svært populært i de senere år. Mange av oss synes å ha et nesten umettelig behov for å hvite hvorledes kroppen fungere, hvor god form vi er i, hvor langt og hvor raskt vi beveger oss, hvor mange kalorier vi har brukt, osv. Og dingsene som kommer i mange utgaver, er små og lette slik at vi kan ha dem på oss nær sagt hele tiden hvis vi ønsker. Og få løpende informasjon om hjerteslag, forbrenning, helse, osv. Det er viktig, sier produsentene som selger millioner av disse dingsene hvert år, for det bidrar til å få deg i bedre form og gjør deg sunnere og friskere. Mer enn 20% av amerikanerne har nå slike bærbare målere som Fitbit, Basis Peak og Apple Watch, og andelen øker.
Men hvor nyttige er de egentlig?
Flere omfattende studier av effekten av slike bærbare dingser for overvåking av kroppen din, er publisert og ble nylig presentert bl.a. i avisen USA Today. Og studiene slår fast at man enda ikke har kunnet demonstrere noen alminnelig nytte av utsyret – kanskje tvert imot. Det forklarer kanskje også hvorfor det viser seg at halvparten av brukerne slutter å benytte dem etter seks måneder. Men det medfører ikke at antall brukere går ned, for nye kommer stadig til – lokket av god markedsføring og troen på at utstyret vil få dem i form.
Men det viser seg at markedsføringen er villedende eller direkte feil. Hjertemålerne måler, for eksempel, rett som det er helt feil hjerterytmer, noen ganger alt for høye og andre ganger alt for lave. Og dette har, naturlig nok, skapt både bekymring og angst hos brukerne som tror målingene er riktige. Mange har oppsøkt leger pga. dette!
Flere andre studier har vist at dette bærbare måleutstyret heller ikke får folk i bedre form. For eksempel har unge, friske personer som benytter slikt utstyr mindre sannsynlighet for å gå ned i vekt enn personer som ikke benytter målere. Og bruk av sporingsutstyr som viser hvor og hvor meget du beveger deg, bidro slett ikke til at folk beveget seg mer. Positive målinger synes å gjøre folk tilbakelente og mindre interesserte, mens negative målinger gjorde folk motløse og pessimistiske mht. å nå sine mål.
Stort sett gjør dette utstyret ikke noe nyttig for brukerne, – men de har gjort produsentene glade. For de tjener gode penger på vårt jag etter utstyr og lettvinte løsninger – og vårt behov for å følge flokken og være kledd og utstyrt som de andre.
Men igjen viser det seg at det enkle er ofte det beste.
Mosjon kan vi få så meget vi ønsker av ved å bevege oss omkring i våre omgivelser. Og det er helt gratis!
Vår helse kan vi i tillegg ta vare på ved å spise alminnelig, sunn mat – som frukt, grønnsaker, grovt brød, fisk og magert kjøtt en gang i blant. Også det er rimelig og lettvint.
Alt som trengs er en reell vilje til å ta vare på kropp og helse – og et speil som viser tingenes tilstand.
Men det er vel her det egentlig skorter- vi ønsker ikke de enkle og gode løsningene. Snarere ønsker vi at teknologien skal løse våre problemer. Men det gjør den altså ikke!

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.

Blogg: De eldre var en gang veivisere, nå har de yngre overtatt – og de eldre tilpasser seg! Hvor ble det av foreldrerollen?

Jan K Eckbo

Vi mennesker har utviklet oss opp gjennom historien ved at den eldre generasjonen gikk foran den yngre og veiledet. Den viste hvorledes livets muligheter og utfordringer kunne håndteres og hvorledes gode liv kunne skapes. Og i denne lederrollen for de yngre sto særlig foreldre helt sentralt: det var deres oppgave å oppdra og utvikle sine barn – med støtte fra andre i familien og samfunnet for øvrig.
Men det har skjedd noe de siste femti årene – og særlig de siste 20-30 årene. Foreldre og den øvrige eldregenerasjonen har gitt opp sitt lederansvar og de facto overlatt samfunnsutviklingen til de yngre – som gladelig tar den uten overhode å vite hverken hva gode samfunn egentlig innebærer eller hvorledes de utvikles.
De siste ti-årene har de unge stort sett satt takt og tone for hvorledes samfunnet skal være i alt fra oppførsel, kunnskap og skikk og bruk (i den grad et slikt begrep i det hele tatt lenger gir mening), til livsform, påkledning og samfunnsdeltagelse.

Mens vårt samfunn er utviklet på basis av at alle i voksen alder (for tre-fire generasjoner siden var dette gjerne etter fylte 15-16 år!) skulle bidra til samfunnets utvikling, opplever vi i dag at samfunnsbidrag nesten er et ukjent begrep. Og i den grad man mener å vite hva det er, har man helt mistet av synet at et reelt samfunnsbidrag innebærer at du gir mer til fellesskapet enn du tar ut av det.
Hadde man forstått det, ville man ikke akseptert at så mange lever av og i offentlig sektor. For offentlig sektor er en samfunnsomkostning – den bidrar ikke i seg selv med mer til fellesskapet enn den tar ut. For den er betalt av fellesskapet.
Men forstå meg rett: alle moderne samfunn MÅ ha en betydelig offentlig sektor for å kunne fungere på en god måte. Det ville være både meningsløst og kostbart hvis ikke offentlig sektor hadde, for eksempel, ansvar for forsvar, sikkerhet og kommunikasjon; og utdannelse, helse og omsorg for de svakeste. Men når en tredjedel av befolkningen i arbeidsdyktig alder lever direkte eller indirekte av offentlig sektor, har det gått alt for langt.
Vi har nå fått en samfunnsform som ikke kan opprettholdes på lengre sikt, men vil klappe sammen. Slik den svenske velferdsstaten (Det svenske folkehemmet) gjorde det for snart 30 år siden. Når det skjer, ville det ramme alle hardt og brutalt – og særlig de svakeste i samfunnet.
Hovedproblemet ligger i at vi ikke lenger har en bred kultur for å BIDRA. For å gjøre mer for felleskapet enn felleskapet gjør for oss.
Den eldre generasjonen lærer ikke lenger dette til den yngre – at de må delta i samfunnsoppgavene og yte, hver på sin måte.
En slik opplæring begynner i hjemmet hvor det burde være en selvfølge at barn bidrar i hjemmets oppgaver og gjøremål fra de er 10-12 år gamle (og gjerne før).
Men denne oppdragelsesrollen tar ikke de eldre – for de er for opptatte av å følge i kjølvannet til den yngre generasjonen og bli som dem – nesten ensidig opptatt av seg selv. Alt er blitt «meg, mitt og mine».
Samfunnsansvar og plikt til å bidra er blitt helt fremmed – både for unge og eldre.
En dag sprekker «idyllen» – og det kan bli forferdelig vondt.
Og skylden har de eldre som har forsømt sitt lederansvar.

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.

Verbal ulydighet – episode 29: Jobbflytting og universitet

Har universitetene blitt yrkesskoler?

Last ned mp3 | Abonner på RSS feed | Abonner på iTunes

Verbal Ulydighet Podkast

Blogg: Universitetene er blitt yrkesskoler – og de tradisjonelle yrkesskolene er fjernet!

Jan K Eckbo

Det norske utdannelsesnivået har lenge vært fallende på de anerkjente, internasjonale rangeringslistene. Ikke bare gjelder dette universitetene, men også ungdoms- og videregående skole. I sin iver etter å sørge for at alle fikk den samme utdannelsen, ble nivået på utdannelsen bevisst senket av en venstreideologisk elite, slik at stort sett alle kom seg gjennom den. Denne utviklingen ble påbegynt for 40-50 år siden og nådde sitt bunnivå (i kompetanse) på 1990-tallet. Da det var mulig å oppnå studiekompetanse i løpet av en videregående skole som ikke ga noen reell kompetanse i klassiske kunnskapsfag som norsk, tysk og fransk eller naturfag og matematikk. Snarere ble videregående skole fylt med «selvrealiserende lekefag» som omfattet alt fra teater og musikk til ballspill og fotografering. Litt senere ble bunn-nivået i norsk skolevesen fanget opp i PISA-undersøkelsene som viste at norske elever knapt slo sine jevnaldrende i Uganda og Tanzania. Lektor Jon Hustad skrev i sin bok «Skolen som forsvann» at norsk skole utdannet kanskje verdens mest fornøyde elever – som ikke kunne noe som helst. Boken er verdt å lese.

Etter at det lave kompetanse-nivået endelig ble erkjent av norske myndigheter, forsøkte de (særlig utdanningsminister Gudmund Hernes) å rette opp det hele ved å gjøre stort sett alle fag til akademiske gjennom Reform 94.

Dermed ble de tradisjonelle yrkesskolene etter hvert avviklet, og fag som snekker – og tømmerlære, elektrikere, rørleggere og mekanikere, osv. ble omgjort til en form for akademisk utdannelse. Det ble opprettet Folkehøyskoler (som forsøkte å sole seg i glansen fra vår reelle høyskole, den gangen NTH) «på hvert nes» og i hver bygd. Og etter hvert ble det utdelt Bachelor og Mastergrader i alt fra hårklipp og søm, til matlaging, sminke og barnepass. Og i bygnings- og anleggsarbeid og i elektro og mekaniske konstruksjoner (som omfattet de gamle tømrer- og elektriker-fagene) osv. Alle fikk en såkalt akademisk vinkling – og de ble fratatt det yrkesfaglige innholdet og den yrkesfaglige stoltheten som de tradisjonelle yrkesskolene tidligere hadde gitt dem. I samme prosess ble lærlingeplassene i næringslivet borte.

Vår anseelse som kunnskapsnasjon i det internasjonale samfunn fortsatte imidlertid å synke – og derfor ble et nytt initiativ igangsatt – Kunnskapsløftet fra 2006.

Heller ikke dette har hjulpet – i stor grad fordi myndighetene ikke har villet gi opp sin ideologiske overbevisning om at all utdannelse er likeverdig og fortjener betegnelsene Bachelor, Master og PhD – uansett hvor lite man kan. Og det er ikke til å undres over at kompetansenivået har forblitt lavt i videregående skole når lærerne selv er «utdannet» i et stort sett kunnskapsløst skolesamfunn. Dagens lærere består ikke eksamener baser på oppgaver som 10-klassinger løste for 30-40 år siden!

Det lave kompetansenivået i skolen – som hverken var utfordrende akademisk eller solid yrkesfaglig forankret, medførte både at omtrent 30% av elevene i videregående skole ikke gjennomførte utdannelsen (selv etter utvidet tid til fem år), og at industrien etterlyste kvalifiserte, yrkesfaglige personer – personer som faktisk kunne sine yrkesfag.

Næringslivet mente det var universitetenes oppgave å utdanne slike personer: personer som kunne gå direkte fra ferdig utdannelse og inn i yrkesstillinger. Og NHO var enig og la press på både universitetene og myndighetene.

Universitetene logret med halen og sa de skulle selvfølgelig ta denne utfordringen – og håpet på økte bevilgninger.

Samtidig økte antallet yrkesinteresserte personer som ikke fant seg til rette i de kvasi-akademiske yrkesfagene på skolen, men som ønsket seg reell yrkesopplæring og med god tilgang på lærlingetid og praksisplasser i næringslivet.

Slik skolene var bygget opp for 40-50 år siden.

Det hele har vært en merkverdig – egentlig forferdelig – runddans. Forferdelig fordi den har rammet så mange unge som har satt sin lit til skolene og myndighetene. Runddansen har vært drevet av personlig ideologi i forvaltningsapparatet og skolesektoren. Og tusenvis av unge og unge voksne står i dag uten reell kompetanse fordi «systemenes yppersteprester» har sviktet dem i tiår etter tiår.

At universitetene så raskt plukker opp utfordringen fra næringslivet (og NHO) om å utdanne elever som kan gå rett inn i forskjellige yrker, er også en tankevekker og står i grell kontrast til ambisjonsnivåene som de fremste utenlandske universitetene har.

Der er det for eksempel ikke mulig for studenter å vie all sin studietid til et smalsporet yrkesløp, – fordi de gode universitetene erkjenner at de ikke bare skal gi kunnskap innen enkelte fagområder, men også bidra til en bredere og mer reflektert «dannelses-utvikling» av morgendagens verdensborgere. Derfor kreves det for eksempel at vitenskapelig basert utdannelser får et betydelig innslag av «humaniora» – humanistiske fag.
Presidenten på Stanford Universitet formulerte universitetets oppgave på følgende måte:

«Jeg minner våre studenter stadig på at det viktige spørsmålet ikke er hva de skal gjøre rett etter at college-utdannelsen er ferdig – det er snarere hvorledes de vil reagere og tilpasse seg over de neste 10, 20 eller 50 årene. I løpet av deres bachelor år ønsker vi at studentene skal utvikle et bredt spekter av kompetanse for å utruste dem for livet, ikke bare å tilegne seg ekspertise innen et område. De må også ha muligheter til å utforske nye ideer og forfølge ukjente stier i livet.»

Det er på tide at norske universitetet slutter å være yrkesskoler, men påtar seg ansvaret de har for å utvikle fremtidens verdensborgere. Samtidig må godt kvalifiserte yrkesskoler – sammen med næringslivet – få ansvaret for å utvikle den faglærte arbeidskraften bedriftene har behov for. Det er alltid behov for både yrkesfaglig og akademisk arbeidskraft, men de må ikke blandes i en kvasi-utdannelse som hverken er reflektert akademisk eller høyverdig yrkesfaglig!

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.