Blogg: UFOer – er det liv utenfor solsystemet?

Jan K Eckbo

Myndighetene, forsvaret og vitenskapen har gjort hva de har kunnet for å hindre at UFO-observasjoner blir samtaletema som tas alvorlig av befolkningen. Og metodene som har vært benyttet, har inkludert ren avvisning til latterliggjøring og trussel om rettslige prosesser mot dem som gir ut informasjon om observasjonene. Men truslene har ikke virket: en rekke høyt utdannete og anerkjente personer med bunnsolid renomè har frigitt informasjon om UFO-observasjoner som de har hatt tilgang til.

La meg nevne noen av dem.

Kanskje den mest omtalte og mest berømte av alle UFO-hendelser, UFOen som krasjet på en ranch utenfor byen Roswell i New Mexico i 1947. Denne ble først funnet av lokale gårdsarbeidere og lensmenn, men et par dager etter funnet beslagla militære tropper hele området og tok kontroll med all informasjon. Og alle vrakrester ble umiddelbart transportert til en nærliggende militærbase. Informasjonen som ble frigitt, omtalte hendelsen som en værballong som hadde krasjet. Dette ble avvist av personene som først var kommet til stede.

Oberst og etterretningsoffiser Phil Corso var den gangen vanlig menig og stasjonert på militærbasen hvor vrakrestene ble oppbevart. Og han skrev i boken «The day after Roswell» vel seksti år senere, etter en lang karriere som leder for avdelingen for fremmed teknologi, om hendelsen og vrakgodset han hadde sett. Han hadde selv hatt anledning til å inspisere restene av Roswell-vraket, og han bekreftet at det slett ikke var noen værballong. Snarere var det en merkelig farkost av helt ukjente materialer, og med teknologi som var fullstendig ukjent for det amerikanske forsvaret. Corso observerte også flere av farkostens besetning – før de ble sendt av gåre for obduksjon ved militærsykehuset Walter Reed. Og Corso beskrev hvorledes han brukte en stor del av sin karriere på å forstå den nye teknologien som omfattet optiske fibre, integrerte mikrokretser, partikkel – stråler, lasere og kevlar – og overføre den til amerikansk forsvar og næringsliv.

Ikke uventet satte myndighetene i gang en omfattende bakvaskelseskampanje av Phil Corso og påstandene hans.

En annen mye omtalt hendelse er observasjonene som ble gjort av UFOer over Brüssel i årene 1989-1990. Tusenvis av mennesker, inkludert politifolk, militært personell – og den belgiske generalmajor Wilfried De Brouwer. Han beskrev hvorledes store, trekantete farkoster med 70-80 meters vingespenn i flere timer gled i lav høyde over landskapet og lyste opp terrenget under med kraftige lyskastere. De mystiske farkostene ble fotografert og filmet – og F-16 fly ble sendt opp for å undersøke dem. Men hver gang jagerne nærmet seg, forsvant de mystiske farkostene – både fra radar og syne. Og man fant aldri ut hva de kunne være – eller hvor de kom fra.

I 2006 ble UFOer observert over O`Hare flyplass – direkte over flyplassterminalen til United Airlines. De ble observert i mer enn ti minutter mens de svevet i 500-meters høyde, rett under et lavt skydekke. Bakkepersonell anslo dem til å være 20-30 meter i diameter før de forsvant i svimlende fart rett opp gjennom skydekket – og etterlot seg et stort hull i det.

I 1980 ble det gjort UFO-observasjoner som vakte spesiell oppmerksomhet – fordi de skjedde på et av de sikreste og mest bevoktete stedene i Europa: på USAs og NATOs militærbase i Rendlesham Forest i England. Dette er et sted hvor INGEN fremmede farkoster skal kunne trenge inn, og likevel skjedde det – flere ganger. Og farkostene ble igjen observert av en rekke av basens personell, inkludert basens sjef, oberst Charles Halt som beskrev et av hendelsesforløpene på en båndopptager han hadde med seg da han gikk ut for å se. Alle andre instrumenter på basen – inkludert radaren – sluttet å virke når den ukjente farkosten kom. Da basesjefen gikk ut, hadde den landet i et lite skogholt midt på basen. Og Halt beskriver den som liten og trekantet i form med sider på kanskje 5-6 meter. Den hadde en metallisk blank overflate som var varm å ta på, og den hadde sterke og pulserende blå og røde lys. Den sto stille i skogholtet i ca. 20 minutter før den nesten lydløst forsvant oppover mens husdyr i nærheten ble voldsomt skremt. Bakken hvor den hadde stått, var svidd og den etterlot sterkt radioaktive avtrykk.

Myndighetene i UK og USA forsøkte å dekke over hendelsene med meningsløse forklaringer som spesielle værfenomener osv. Men rapporten til Halt ble til slutt frigitt gjennom «Freedom of Information Act» og den beskrev hva han hadde observert.

My omtalte fenomener ble også observert av tusenvis av mennesker – inkludert statens guvernør -over Phoenix og stort sett hele staten Arizona i 1997. Og observasjonene ble my omtalt i de lokale media.

Nye UFO-fenomener ble observert over av piloter fra fly over Den engelske kanal i 2007.

Flere piloter som fløy mellom England og Frankrike, rapporterte om enorme farkoster som svevet over kanalen nær kysten til Normandi. De var sigarformete og anslått til å være 1,5 – 2 km. lange! De beveget seg ofte med flyene, men på trygg avstand og en av pilotene observerte dem med kikkert i mer enn 10 minutter.

Ingen kunne forklare hva de var.

I 2013 var det en større pressekonferanse i Russland hvor også statsminister Dmitry Medvedev deltok. Temaet var sikkerhetsforhold i Russland. Da pressekonferansen var over og Medvedev oppfattet at kamera og mikrofoner var slått av, ble han spurt av en av de ledende journalistene om de mange rapporterte UFO-observasjonene i Russland og om han trodde noe på dem.

Svaret han ga på spørsmålet, kan du lese via Internet – du finner det der.

Han svarte som følger:

«I tell you the first and last time. Together with a nuclear suitcase the president has a folder, which is top secret and devoted entirely to the report by the Russian secret service which handles the control of extraterrestrials in our country. After the term, the two folders and a small nuclear suitcase are transferred to the new president. How many of them are among us I cannot say because panic might begin.»

Så er det liv utenfor solsystemet?

Mange, også personer med høyeste troverdighet, hevder at det allerede er solid dokumentert at det er!

— Jan Kerr Eckbo

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.