Blogg: UFOer – ærlig talt, du tror vel ikke på dem?

Jan K Eckbo

UFOer er blitt et begrep vi benytter når vi hører noen fortelle om noe litt mystisk – og som vi har lyst til å bortforklare – helst latterliggjøre. For vi vet jo alle at UFOer og UFO-opplevelser er bare tull – de er noe som skrullete eller fulle folk ser! Disse såkalte fenomenene er bare synsbedrag, innbilninger eller rene bedrag.

DET er blitt ettertrykkelig slått fast av vitenskapen. Og vitenskapen har jo rett!

Så hvorfor snakkes og skrives det så ofte om UFO-opplevelser? Hvor kommer slike historier fra- og hvorfor få de i det hele tatt oppmerksomhet?

Merkelige og såkalte overnaturlige eller utenomjordiske fenomener er det blitt fortalt om mer eller mindre kontinuerlig opp gjennom historien, fra Stone Henge og Pyramidenes utforming til Maya-sagn og Foo Fighters under Den andre verdenskrigen.

Den moderne UFO-epoken begynte i juni, 1947 med Kenneth Arnold og hans observasjoner i staten Washington i USA. Han fløy sitt lille privatfly i nærheten av fjellet Mt. Rainier da han så en rekke flyvende gjenstander som beveget seg med nesten ufattelig hastighet. Og de syntes å hoppe og danse gjennom luften, slik flate stener kan danse på krusninger i vannet. Mens de fløy slik, ble sollyset reflektert fra dem og fikk dem til å se ut som skinnende blanke tallerkener som danset av gåre. Derved begrepet «flyvende tallerkener».

Og hastigheten ble anslått til omtrent 2000 km. pr. time – en ubegripelig høy hastighet på den tiden.

Lignende gjenstander ble også observert flere andre steder i USA – og dette var den første «UFO bølgen» som ble observert i moderne tid.

I forbindelse med disse observasjonene ble det så rapportert om et mystisk krasj i ørkenlandskapet utenfor byen Roswell i New Mexico. Og de første personene som kom frem til ulykkesstedet, meldte om en mystisk blank, tallerkenlignende gjenstand som hadde krasjet. De hadde tatt med seg noen vrakdeler tilbake, og disse ble beskrevet som å være laget at noen utrolig lette materialer med egenskaper som ingen tidligere hverken hadde sett eller hørt om.

Noen dager senere ble hele ulykkesområdet avsperret av styrker fra militærbasen i Roswell, og krasjet ble bortforklart med at en værballong hadde falt ned. Men dette ble ikke akseptert av personene som først hadde kommet til krasjstedet. De visste hva en værballong var – og de visste at det de hadde sett, ikke var noen slik. Vrakrestene de hadde tatt med, kunne også dokumentere det. Og dermed var rykteflommen i gang – og den ene konspirasjonsteorien etter den andre, ble lansert.

Ønske om å legge døde alle ryktene om utenomjordiske vesener i mystiske, flyvende maskiner ble ikke enklere av at UFOer stadig fortsatte å bli observert – ikke bare i USA, men også i Europa og Asia. Og på begge sidene av Atlanteren nedsatt myndighetene kommisjoner og faglige råd som en gang for alle skulle «begrave og legge dødt» alt snakket om slikt tull.

De var mest aktive var i USA hvor Flyvåpenet sto bak «begravelsesprosjektene» hvor prosjektene Sign, Grudge og Blue Book er de mest kjente.

Gjennom disse prosjektene ble alle «seriøse» UFO – observasjoner i USA undersøkt. Og frem til 1970, da alt arbeidet i det siste prosjektet, Blue Book, ble stanset, var flere enn 12.500 observasjoner grundig analysert. Professor Hynek, som selv var en anerkjent astronom og hadde ledet prosjektet, skrev i sluttrapporten at ingen av de undersøkte UFO-observasjonene ga noe som helst holdepunkt for å fortsette arbeidet. Alle observasjonene kunne forklares som naturlige fenomener – stjerner, skyformasjoner eller lysrefleksjoner på skyer, osv. Eller som rent juks. Ingen ga noe som helst holdepunkt for at de var utenomjordiske gjenstander.

Disse konklusjonene ble støttet av rapporten fra professor Edward Condon, en respektert fysiker ved Boulder universitet. Denne rapporten – Condon-rapporten – som også var bestilt av myndighetene, var resultatet av flere år med UFO-undersøkelser av et stort vitenskapelig team som ble ledet av professor Condon. Rapporten, som ble presentert i 1968, skulle en gang for alle begrave UFO-fenomenet. Og sammendraget i denne Condon-rapporten, som professor Condon selv hadde skrevet, slo igjen fast at UFOer var tull og tøys. Ikke noe av det arbeidet som var utført av forskningsteamet, ga grunnlag for videre arbeide med fenomenet, ble det hevdet.

Denne rapporten fikk bred oppmerksomhet i alle medier (som øyensynlig kun leste sammendraget) og ble ansett som det endelige svaret på UFO-spørsmålet.

Noen år senere, etter at Hynek ikke lenger arbeidet for myndighetene, ga han imidlertid ut en bok hvor han fortalte at så mange som 2-3000 av de undersøkte fenomenene, var totalt uforklarlige. De kunne overhode ikke være «naturlige fenomener eller juks».

Forvirringen omkring UFOer ble ikke mindre da professor Peter A. Sturrock ved Stanford Universitet, grep fatt i saken. For professor Sturrock er ingen hvem som helst. Han er en av USAs absolutt mest anerkjente astrofysikere og er leder for en rekke vitenskapelig samfunn og organisasjoner.

Han var selv interessert i UFO-problemstillingen og bestemte seg for å lese Condon-rapporten. Og han ble mildt sagt overasket da han oppdaget at rapportsammendraget til professor Condon overhode ikke reflekterte det arbeidet og de konklusjonene som prosjekt-teamet hadde utført og trukket. Tvert om: arbeidet som var utført, konkluderte utvetydig med at en betydelig andel av alle UFO-observasjonene kunne ganske enkelt ikke forklares av dagens vitenskap. Så her var det absolutt behov for videre arbeide. Sturrock begynte derfor på egenhånd å undersøke flere av de mest oppsiktsvekkende observasjonene. Og funnene han gjorde, ble beskrevet i boken «The UFO Enigma». Her bekrefter han kjernen i Condon-prosjektets arbeide: mange av UFOene er reelle hendelser, de er ikke resultater av naturlige fenomener og de kan ikke forklares med dagens vitenskapelige kunnskap.

Så hvorfor protesterte ikke forskningsteamet til professor Condon da han skrev et fullstendig villedende rapport-sammendrag?

Medlemmene hadde fått munnkurv – med trussel om å kunne bli saksøkt hvis de gikk ut med informasjon som Condon selv ikke hadde godkjent først!

I neste uke skal jeg fortelle litt om de mest oppsiktsvekkende UFO-observasjonene som er gjort i vår tid – og den nysgjerrige leser vil ganske sikkert oppdage at de er interessante!

Så følg med!

— Jan Kerr Eckbo

Les Jans tidligere blogg-innlegg

Hør «Verbal ulydighet» 09:00 fredager, reprise klokken 15:00.
Også tilgjengelig som podkast.

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.