Blogg: Når samfunnet sprekker og smuldrer opp, er vi alle medskyldige!

Jan K Eckbo

Det har vært en interessant opplevelse å følge valgkampen og det politiske livet i USA i høst. Det er mye vi kan lære av det som er skjedd – og av de underliggende samfunnsforholdene som skaper slike «rystelser». For vi finner tilsvarende forhold stort sett over alt i Vesten. Og de skaper frustrasjoner og kraftige reaksjoner i folkegruppene som blir oversett eller synes de blir oversett og får for lite – eller mindre enn andre. Misunnelse og selvopptatthet er drivkrefter som ikke må oversees – de kan være voldsomt sterke, og de finnes i oss alle!

Så bortsett fra at Trump er en «uspiselig» fyr (vulgær, løgnaktig, hyklersk, demagogisk, selvsentrert og egoistisk – for kun å nevne noen av hans mindre sjarmerende kvaliteter), så gjør vi en stor feil hvis vi ikke forsøker å se – og forstå – samfunnsmønstrene som ligger bak, og som sprer seg som ringer i vannet i de fleste vestlige samfunn.

Norge vil også bli berørt, men enn så lenge dekker vi over det som skjer nede i samfunnsdypet, med et voldsomt pengebruk: for de fleste blir fornøyd når de får penger kastet etter seg. Som sagt, å få tilfredsstilt egne behov – selvsentrering – driver de fleste. Den overskygger evnen til å ta et skritt tilbake for å se helheter og de store sammenhenger så vel som en bredere rettferdighet – og fornuft.

Men hva skjer når den norske pengekassen går tom og «hestene begynner å bite» også her på berget? Hvilke hester vil bite mest, og hvilket spetakkel blir da toneangivende?

Joda, det kan bli uro og bråk i lille Norge også.

Viktige forhold som påvirket den politiske «revolusjonen» i USA og vil påvirke den fremtidige utviklingen både der og i Europa, er forhold hvor de fleste av oss bidrar på en eller annen måte. De omfatter:

  • Kapitalkreftene, de som har styrt og kontrollert det meste av nasjonalt og internasjonalt næringsliv- de som har sikret seg kontrollen med 99% av verdiene – og ønsker mer

  • De sosialdemokratiske kreftene, både de politiske, fagorganisasjonen som i Norge omfatter de fleste stemmegivere (men som i andre land utgjør «venstresiden») – har påvirket hele samfunnspolitikken og fulgt Den nordiske modellen for å bygge opp en sterk statsmakt og mektige byråkratier

  • De store distriktene langt borte fra bysamfunnene, særlig i USA – de identifiserer seg ikke med «elitene» i de store byene, som «Wall Street» og de politiske «innavlsmiljøene»

  • De konservative tros-samfunnene som føler at samfunnsutviklingen de siste 50 årene har ødelagt nedarvete verdier og skapt en bred oppløsningstendens hvor egoet står i sentrum

  • Sosialdemokratenes forkjempere – særlig de venstreliberale – som mobiliserer til kamp, ofte med voldelige midler, for å hindre at godene de har oppnådd de siste 50 årene, kanskje rulles tilbake av «høyrekreftene»

  • Alle de andre, og ofte mindre, særinteressene som i stadig større grad benytter opptøyer og vold for å fremme sine egne saker, inkludert landbruksinteressene, EU-motstandere, globaliseringsmotstandere, miljøforkjempere og miljø-motstandere, innvandrermotstandere, forkjempere for segregering og styrking av «de hvites» rettigheter (White Supremacy), feministbevegelser, ytterliggående religiøse grupperinger, urbefolkninger, osv.

Hele dette omfattende problemkomplekset skal jeg reflektere litt omkring i de neste bloggene.

Så hvis du er interessert – så følg med!

Lesere og lyttere kan kommentere under, eller skrive inn med egne meninger og motsvar til studio@ordentligradio.no. Merk mailen «verbal ulydighet» i emnefeltet. Send gjerne også med lydopptak; disse vil kunne bli spilt av under programmet.