Oppføringer av Jan Kerr Eckbo

Blogg: Svikefulle Norge

Da Erna Solberg, Norges statsminister, nylig var i Washington D.C. sammen med de andre nordiske landene og møtte President Obama, ble partene enige om at næringsvirksomheten i Arktis i større grad må tilpasses klimaet og en føre-var tankegang. Og Obama fremhevet at partene har en moralsk plikt – både til denne og kommende generasjoner – […]

Blogg: Kunstig intelligens og arbeidsledighet – Blir det noe arbeide igjen for oss?

Som jeg beskrev forrige uke, så har den vestlige verden de siste 500 årene gjennomgått en formidable teknologisk og kunnskapsmessig utvikling som har bragt våre samfunn fra en jordbruksbasert husholdning, via en industribasert til en serviceorientert som vi har i dag. Arbeidsplassene i primærnæringen (jordbruk, skogbruk, fiske og minneralutvinning) utgjør i dag rundt 4% av […]

Blogg: Teknologi og arbeidsledighet – gjør teknologien oss arbeidsløse?

Så lenge menneskene har eksistert har vi forsøkt å finne på måter å gjøre arbeidsoppgaver og livet enklere. Og den største utviklingen i denne retningen skjedde som følge av kunnskapsutviklingen etter Galileo og Newton for 4-500 år siden. Særlig sterk var utviklingen på 17- og 1800 tallet, da utviklingen ble kalt for en revolusjon: Den […]

Blogg: Skatteparadiser – Svindel, heksejakt og fornuft!

Panama-papirene, disse mer enn 11 millioner hemmelige dokumentene som ble lekket fra et advokatkontor i Panama, har skapt et voldsomt oppstyr verden over. Og med rette! For de dokumenterer at omfattende formuer og inntekter er blitt holdt skjult for å unngå at de blir alminnelig kjent eller beskattet. Store pengebeløp er tjent gjennom kriminell virksomhet […]