Oppføringer av Jan Kerr Eckbo

Blogg: Er klimadebatten et feilspor?

De fleste vel fått med seg at det globale samfunn har – gjennom FN og Paris-avtalen – satt seg som mål å begrense fremtidige CO2 utslipp slik at den globale temperaturstigning blir maks 2 grader – men helst ikke mer enn 1,5. Evnen til å gjennomføre beslutninger er ikke imponerende – hverken her hjemme på […]

Blogg: Om Tesla og Einstein

De fleste av oss har hørt om Tesla og Einstein, men hva vet vi om dem – disse to personene som kom til å prege ikke bare verden på sin egen tid, men hele verden i overskuelig fremtid? Hva gjorde de – og hvorfor ble de så berømte? La meg begynne med å fortelle litt […]

Blogg: Strikkverdier og strikkmoral

Våre grunnleggende verdier er elastiske som en strikk – men skal de være det? A-magasinet beskrev for en tid tilbake hvorledes vi moderne mennesker har forandret våre grunnleggende verdier – sammenlignet med de verdiene våre forfedre hadde opp gjennom historien og frem til for noen generasjoner siden. Inntil for omtrent femti år siden, hadde vi […]