Oppføringer av Jan Kerr Eckbo

Blogg: Gjør vi oss selv og våre barn dysfunksjonelle?

Den elektroniske kommunikasjonsteknologien – internet – er en fantastisk oppfinnelse. Det er også datamaskinene, mobiltelefonene og programvarene som lar oss utfolde oss både privat og i arbeidssituasjoner. Denne teknologien og utstyret som anvender den, er blitt en integrert del av våre liv – og våre samfunn ville ikke fungere uten dem. De har også medført […]

Blogg: Gjør vi oss dummere enn vi er? Våre synspunkter treffer oss i bakhodet – tar vi ansvaret?

De fleste av oss har fått med oss de mange kontroversielle, rasistiske og diskriminerende uttalelsene som Donald Trump har kommet med i løpet av valgkampen for å bli USAs neste president. Og han er, med rette, blitt kraftig kritisert for disse av de fleste som ikke stemmer på ham. Kritikken har vært særlig sterk fra […]

Blogg: Da den yngre generasjonen overtok lederrollen og viste den eldre veien til en selvsentrert tilværelse

Den vestlige kulturrevolusjonen på 1960-tallet («Hippie-revolusjonen») forandret våre samfunn radikalt. Nedarvete verdier, regler og normer for hvorledes gode samfunn skulle formes, ble kastet ut av vinduet og stort sett alle rettet blikket mot seg selv. Og siden er de fleste av oss blitt stadig mer selvsentrerte – opptatte av «meg, mitt og mine». Nå har […]

Blogg: De eldre var en gang veivisere, nå har de yngre overtatt – og de eldre tilpasser seg! Hvor ble det av foreldrerollen?

Vi mennesker har utviklet oss opp gjennom historien ved at den eldre generasjonen gikk foran den yngre og veiledet. Den viste hvorledes livets muligheter og utfordringer kunne håndteres og hvorledes gode liv kunne skapes. Og i denne lederrollen for de yngre sto særlig foreldre helt sentralt: det var deres oppgave å oppdra og utvikle sine […]

Blogg: Universitetene er blitt yrkesskoler – og de tradisjonelle yrkesskolene er fjernet!

Det norske utdannelsesnivået har lenge vært fallende på de anerkjente, internasjonale rangeringslistene. Ikke bare gjelder dette universitetene, men også ungdoms- og videregående skole. I sin iver etter å sørge for at alle fikk den samme utdannelsen, ble nivået på utdannelsen bevisst senket av en venstreideologisk elite, slik at stort sett alle kom seg gjennom den. […]