Artistbrønsj 25. mai 2018

Gjester: Phantoms og Nellys Crush.

Sist sendt på radio 25. mai 2018.